میللەت هەژار، حكوومەت قەرزدار، حیزب‌و خزم میلیاردێر

2,550

میللەت هەژار، حكوومەت قەرزدار، حیزب‌و خزم میلیاردێر

Comments
Loading...