میللەت هەژار، حكوومەت قەرزدار، حیزب‌و خزم میلیاردێر

2,600

میللەت هەژار، حكوومەت قەرزدار، حیزب‌و خزم میلیاردێر

Comments
Loading...