ته‌واوی خه‌تمی قوڕئانی به‌رزو به‌پێز

4,195

ته‌واوی خه‌تمی قوڕئانی به‌رزو به‌پێز

به‌ده‌نگی موحه‌ممه‌د صدیق مه‌نشاویی

 

1- سووڕه‌تی (الفاتحة)

2- سووڕه‌تی: (البقرة)

3- سووڕه‌تی: (آل عمران)

4- سووڕه‌تی: (النساء)

5- سووڕه‌تی: (المائدة)

6- سووڕه‌تی: (الأنعام)

7- سووڕه‌تی: (الأعراف)

8- سووڕه‌تی: (الأنفال)

9- سووڕه‌تی: (التوبة)

10- سووڕه‌تی: (یونس)

11- سووڕه‌تی: (هود)

12- سووره‌تی: (یوسف)

13- سووڕه‌تی: (الرعد)

14- سووڕه‌تی: (إبراهیم)

15- سووڕه‌تی: (الحجر)

16- سووڕه‌تی: (النحل)

17- سورة: (الإسراء)

18- سووڕه‌تی: (الكهف)

19- سووڕه‌تی: (مریم)

20- سووڕه‌تی: (طه)

21- سووڕه‌تی: (الأنبياء)

22- سووڕه‌تی: (الحج)

23- سووڕه‌تی: (المؤمنون)

24- سووڕه‌تی: (النور)

25- سووڕه‌تی: (الفرقان)

26- سووڕه‌تی: (الشوری)

27- سووڕه‌تی: (النحل)

28- سووڕه‌تی: (القصص)

29- سووڕه‌تی: (العنكبوت)

30- سووڕه‌تی: (الروم)

31- سووڕه‌تی: (لقمان)

32- سووڕه‌تی: (السجدة)

33- سووڕه‌تی: (الأخزاب)

34- سووڕه‌تی: (سبأ)

35- سووڕه‌تی: (فاطر)

36- سووره‌تی: (یس)

37- سووڕه‌تی: (الصافات)

38- سووڕه‌تی: (ص)

39- سووڕه‌تی: (الزمر)

40- سووڕه‌تی: (غافر)

41- سووڕه‌تی: (فصلت)

42- سووڕه‌تی: (الشوری)

43- سووڕه‌تی: (الزخرف)

44- سووڕه‌تی: (الدخان)

45- سووڕه‌تی: (الجاثية)

46- سووڕه‌تی: (الأحقاف)

47- سووڕه‌تی: (محمد)

48- سووڕه‌تی: (الفتح)

49- سووڕه‌تی: (الحجرات)

50- سووڕه‌تی: (ق)

51- سووڕه‌تی: (الذاريات)

52- سووڕه‌تی: (الطور)

53- سووڕه‌تی: (النجم)

54- سووڕه‌تی: (القمر)

55- سووڕه‌تی: (الرحمن)

56- سووڕه‌تی: (الواقعة)

57- سووڕه‌تی: (الحدید)

58- سووڕه‌تی: (المجادلة)

59- سووڕه‌تی: (الحشر)

60- سووڕه‌تی: (الممتحنة)

61- سووڕه‌تی: (الصف)

62- سووڕه‌تی: (الجمعه‌)

63- سووره‌تی: (المنافقون)

64- سووڕه‌تی: (التغابن)

65- سووڕه‌تی: (التغابن)

66- سووڕه‌تی: (التحریم)

67- سووڕه‌تی: (الملك)

68- سووڕه‌تی: (القلم)

69- سووڕه‌تی: (الحاقة)

70- سووڕه‌تی: (المعارج)

71- سووڕه‌تی: (نوح)

72- سووڕه‌تی: (الجن)

73- سووڕه‌تی: (المزمل)

74- سووڕه‌تی: (المدثر)

75- سووڕه‌تی: (القیامة)

76- سووڕه‌تی: (الإنسان)

77- سووڕه‌تی: (المرسلات)

78- سووڕه‌تی: (النبأ)

79- سووڕه‌تی: (النازعات)

80- سووڕه‌تی: (عبس)

81- سووڕه‌تی: (التكویر)

82- سووڕه‌تی: (الإنفطار)

83- سووڕه‌تی: (المطففين)

84- سووڕه‌تی: (الإنشقاق)

85- سووڕه‌تی: (البروج)

86- سووڕه‌تی: (الطارق)

87- سووڕه‌تی: (الأعلی)

88- سووڕه‌تی: (الغاشية)

89- سووڕه‌تی: (الفجر)

90- سووڕه‌تی: (البلد)

91- سووڕه‌تی: (الشمس)

92- سووڕه‌تی: (الليل)

93-سووڕه‌تی: (الضحى)

94- سووڕه‌تی: (الشرح)

95- سووڕه‌تی: (التين)

96- سووڕه‌تی: (العلق)

97- سووڕه‌تی: (القدر)

98- سووڕه‌تی: (البينة)

99- سووڕه‌تی: (الزلزلة)

100- سووڕه‌تی: (العادیات)

101- سووڕه‌تی: (القارعة)

102- سووڕه‌تی: (التكاثر)

103- سووڕه‌تی: (العصر)

104- سووڕه‌تی: (الهمزة)

105- سووڕه‌تی: (الفیل)

106- سووڕه‌تی: (القریش)

107- سووڕه‌تی: (الماعون)

108- سووڕه‌تی: (الكوثر)

109- سووره‌تی: (الكافرون)

110- سووڕه‌تی: (النصر)

111- سووڕه‌تی: (المسد)

112- سووڕه‌تی: (الإخلاص)

113- سووڕه‌تی: (الفلق)

114- سووڕه‌تی: (الناس)

 

 

 

ته‌فسیری قوڕئانی به‌رزو به‌پێز

له‌نووسینی: مامۆستا عه‌لی باپیر

لێدوان
Loading...